Eerste stapjes

Dit programma is bestemd voor ouders met jonge kinderen tot 3 jaar en voor echtparen die een gezin willen gaan stichten.

Eén van de doelen in de vroege fasen van de opvoeding is om alle omstandigheden binnen het gezin te zien als verrassende leermomenten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de juiste stimulering in een vroeg stadium het grootste effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling van het kind, specifiek op het gebied van intelligentie, psychomotoriek en gedrag.

Tijdens de workshops ontdek je welke pedagogische kaders en algemene gewoontes belangrijk zijn voor jouw kind. Er worden situaties geschetst waarmee ouders van baby’s en peuters te maken kunnen krijgen. Door tijdens de workshops hierover na te denken en er als koppel over te praten wordt het makkelijker om één lijn te trekken als je later met je kind in vergelijkbare situaties terechtkomt. De opvattingen en ideeën van andere ouders kunnen je helpen om welbewust een eigen richting te kiezen in de opvoeding van jullie kinderen.

nl_NLDutch