De case study methode

Tijdens de verschillende programma's wordt de case study methode gebruikt, waarbij alledaagse situaties worden behandeld. Deze case method is in het begin van de 20e eeuw ontwikkeld door de universiteit van Harvard en geeft inzicht in de complexiteit van de onderlinge menselijke relaties. In business opleidingen wordt deze methode veelvuldig gebruikt om in kleine groepjes elke deelnemer de gelegenheid te geven de onderliggende problemen te onderzoeken, alternatieven te vergelijken en met diverse oplossingen te komen.

Door middel van de case study kunnen de ouders zich inleven in denkbeeldige situaties binnen het huwelijk en het gezin, hierover met elkaar in gesprek te gaan en op deze manier een oplossingen te vinden. Op deze manier wordt ervaring opgedaan in het oplossen van problemen, zodat ze later op een adequate manier kunnen reageren wanneer soortgelijke situaties zich in hun eigen omgeving voordoen.

De analyse van casus gaat als volgt:

  • het vaststellen van de feiten,
  • het analyseren van de problemen
  • en tot slot, het zoeken naar oplossingen.

Elke casus wordt achtereenvolgens in verschillende stappen behandeld:

  • Individueel: het lezen van de casus en de achtergrondinformatie.
  • Als koppel: het uitwisselen van opvattingen tussen de partners.
  • Groepssessie: het analyseren van de casus in een team van ongeveer drie tot vijf koppels. Deze bijeenkomst duurt ongeveer een uur.
  • Algemene sessie: onder leiding van een moderator wordt dieper ingegaan op de casus met twee tot drie andere teams (met ongeveer in totaal zo'n tien tot vijftien koppels). De moderator zorgt ervoor dat het educatieve element van de casus duidelijk naar voren komt en uitgebreid wordt toegelicht. De algemene sessie duurt ongeveer anderhalf uur.
  • Na afloop van de sessies, gesprekken tussen de partners thuis, om specifieke leerdoelen voor in hun eigen situatie te formuleren.

De case study methode is interactief en om de inhoud van de sessies zo interessant mogelijk te maken, word je aangemoedigd om jouw mening te delen, gedachtes uit te wisselen, vragen te stellen et cetera.

nl_NLDutch