Toekomstige evenementen

Op basis van de feedback die wij tijdens de afgelopen workshops hebben ontvangen, organiseren wij binnenkort de volgende evenementen:

Eerste beslissingen (First Decisions) programma voor ouders met kinderen tussen 8 en 10 jaar

Dit programma bestaat uit vijf verschillende casussen, die zich richten op de opvoeding van kinderen tussen 8 en 10 jaar. Tijdens dit programma analyseren ouders het belang van leven volgens bepaalde normen en waarden, hoe deze door te geven aan hun kinderen en hoe ze hun kinderen kunnen helpen om deze normen en waarden te verkrijgen.

Opbouw: het programma start met een online introductiesessie voor alle deelnemers. De teamsessies vinden op locatie plaats, nabij of in de woonplaats van de deelnemers van het desbetreffende team. De eerste drie algemene sessies onder leiding van een moderator vinden online plaats. De algemene sessies van de laatste twee casussen vinden op locatie plaats, waarbij alle teams uit heel Nederland samenkomen in Zonnewende (nabij Tilburg). Nadien wordt ter afsluiting van het programma een BBQ georganiseerd.

Tijdschema::

  • Introductory session – 18 January 2023
  • Case 1: Family life. Balancing family and work – 11 February 2023
  • Case 2: Love & life. Reflections on educating for love – 18 March 2023
  • Case 3: Great kids don’t just happen. Parental authority – 15 April 2023
  • Case 4: Time to flourish. Free time: what’s it for? – 25 June 2023 in Zonnewende
  • Case 5: The great adventure. Mutual understanding in marriage – 25 June 2023 in Zonnewende

First 4 sessions online at 8.30 p.m., last two in person in Zonnewende with BBQ and family day

Kosten: 75 euro per koppel voor het complete programma (indien nodig, kan financiële ondersteuning worden aangevraagd).

You can register here! registration deadline is 11 January 2023.

Voel je vrij om andere koppels uit te nodigen!

For further information contact Monica Reintjens at familyenrichmentnederland@gmail.com

Waarom niet je eigen Family Enrichment boekenclub beginnen?

Als je niet wil stoppen met jullie als koppel verder te ontwikkelen, bevelen wij het van harte aan om een boekenclub met vrienden en andere koppels van de FEN programma’s en workshops in jouw omgeving, te beginnen. Het organiseren van boekenclub is populair gebleken, specifiek voor de periode waarin er geen FEN programma’s (in de buurt) worden georganiseerd. Bekijk de lijst van aanbevolen boeken , die zich specifiek richten op het huwelijk dan wel op de opvoeding van kinderen.

nl_NLDutch